Zásady používania súborov cookie – Holidaypark Kováčová

1.OZNÁMENIE O COOKIES
Spoločnosť Aquapark Poprad s.r.o., so sídlom Športová 1397/1, Poprad 058 01, identifikačné číslo 36482609 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“), ako prevádzkovateľ webových stránok (ďalej len „Webové stránky“), týmto vydáva pre užívateľov Webových stránok (ďalej len „Užívatelia“ alebo “ vy „) toto oznámenie o súboroch cookies, ktoré sú používané na Webovej stránke (ďalej len“ oznámenie o súboroch cookies „alebo“ oznámenie „).

COOKIES
Cookies (či súbory cookies) sú textové (dátové) súbory obsahujúce malé množstvo informácií (dát), ktoré sa pri návšteve webových stránok ukladajú do užívateľovho počítača, mobilného telefónu či iného zariadenia. Následne, pri každej ďalšej návšteve webových stránok sú súbory cookies odosielané späť na webové stránky (príp. Inej stránky), ktoré súbory cookies rozpoznajú, a umožní tak webovým stránkam rozpoznať používateľov počítač, mobilný telefón či iné zariadenie.

2. ÚČEL COOKIES
Cookies sú používané na rôzne účely, počnúc zabezpečením funkčnosti webových stránok, cez umožnenie individualizácie a personalizácie webových stránok či štatistických analýz správania užívateľov na webových stránkach, a končiac cielením reklamy na používateľov webových stránok.

3. DRUHY A TYPY SÚBOROV COOKIES
Delenie cookies z hľadiska trvanlivosti
Z hľadiska trvanlivosti (doby uložení) sú cookies delené na dočasné cookies (sessioncookies) a dlhodobé cookies (persistentcookies).
Dočasné cookies sú cookies, ktoré sa aktivujú v okamihu otvorenia webových stránok, a ktoré sa automaticky vymažú v okamihu opustenia webových stránok. Dlhodobé cookies sú cookies, ktoré zostávajú uložené v zariadení užívateľa po dobu určenú v súboroch cookies.

Delenie cookies z hľadiska pôvodu
Z hľadiska pôvodu sú rozlišované cookies „prvej strany“ (first party cookies) a cookies „tretej strany“ (third party cookies).
Cookies „prvej strany“ sú cookies, ktoré vytvára webové stránky, ktoré navštevujete, a iba tieto webové stránky môžu tento typ cookies prečítať (rozpoznať).
Cookies „tretej strany“ (third party cookies) sú naopak cookies, ktoré vytvárajú tretie strany (osoby), ktoré sú ukladané do zariadeniaužívateľa inými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, ktoré si užívateľ momentálne prezerá. Cookies „tretej strany“ sú ukladané na mnohých webových stránkach v rámci internetu a tretie strany (osoby), ktoré tieto cookies vytvorili, sú tak schopné sledovať užívateľa naprieč všetkými webovými stránkami, kde sú tieto cookiesuložené. Vďaka tomu tak môžu tretie strany (osoby) sledovať, analyzovať a vyhodnocovať správanie užívateľov a prevádzkovateľom webových stránok tak poskytovať rôzne služby (napr. Meranie návštevnosti webových stránok či umiestňovania cielenej reklamy).

Delenie cookies z hľadiska funkcie
Z hľadiska funkcie možno cookies deliť na nevyhnutne potrebné, esenciálne cookies, analytické, konverzný, remarketingové a sledovacie.
Nevyhnutne nutné cookies (strictlynecessarycookies) sú cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie webových stránok. Používanie nevyhnutne nutných cookies nevyžaduje súhlas užívateľa.
Analytické cookies sú cookies, ktoré zhromažďujú anonymné informácie o tom, akým spôsobom užívatelia používajú webové stránky, napríklad aké podstránky sú užívateľmi navštevované najčastejšie či o aký obsah sa užívatelia zaujímajú najčastejšie. Tieto informácie potom umožňujú zlepšovať atraktivitu a optimalizovať obsah webových stránok.
Remarketingovécookies sú cookies, ktoré používame k správnemu zacielenie a personalizáciu reklamy
Konverznécookies sú cookies pre analýzu výkonu predajných kanálov.
Trackingové (sledovacie) cookies v kombinácii s konverzným pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov.

  1. Cookies používané na našich Webových stránkach
    Ďalej uvedená tabuľka obsahuje opis cookies používaných na našich Webových stránkach:

 4.COOKIES POUŽÍVANÉ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Ďalej uvedená tabuľka obsahuje opis cookies používaných na našich Webových stránkach:

NázovPlatnosťTyp
   
AdwordsTracking, Konverzní, RemarketingTrvalá
FacebookTracking, Konverzní, RemarketingTrvalá
Google / UniversalAnalytics (_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)Tracking, AnalytickéTrvalá
SklikKonverzní, Remarketing30 dní, max 540 dní
   

5.SPRÁVA A DEAKTIVÁCIA COOKIES

Google Analytics

Viac o ochrane súkromia Google Analytics: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy
Ak chcete zabrániť, aby sme vo Vašom prípade mohli používať službu Google Analytics, využite prosím možnosti opt-out. Nastavenie preferencií pre cielenie reklamy a remarketing nájdete v Google ad settings.

Správa nastavení cookies
Využívanie súborov cookies môžete spravovať či ukladanie cookies deaktivovať v rámci nastavení Vášho webového prehliadača. Upozorňujeme však, že deaktivácia cookies môže viesť k obmedzeniu funkcie našej webovskej stránky, príp. spôsobiť úplnú nefunkčnosti niektorých ich častí.
Na týchto odkazoch získate bližšie informácie o tom, ako spravovať nastavenie cookies či deaktivovať cookies v najčastejšie používaných webových prehliadačoch:

Google Chrome: [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en]

Firefox: [https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences]

Internet Explorer: [http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies]

Safari: [http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471]

Opera: [http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html]

Starší verze Internet Exploreru: [https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/260971]

Microsoft Edge: [http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/getstarted-get-to-know-microsoft-edge]

Mobilní Android: [https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=cs]

Mobilní iOS: [https://support.apple.com/cs-cz/HT201265]