Obsadenosť dráh – Holidaypark Kováčová
Kalendár obsadenosti dráh v plaveckom bazéne
Pondelok
Plavecké
dráhy
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1
2
3
4
5
6
7
8

Voľné dráhy

TRI Tatry Triathlon Team

Whirlpool

Podtatranská akadémia plávania Svit

Klub plávania
AQUAP

Active Swim

Plavecký tréning
Škola Spišská Sobota

Plavecká akadémia Poprad

Utorok
Plavecké
dráhy
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1
2
3
4
5
6
7
8

Voľné dráhy

TRI Tatry Triathlon Team

Podtatranská akadémia plávania Svit

Klub plávania
AQUAP

Polícia a Hasiči

Plavecká škola
FIT FLIP

Plavecký výcvik
Školy a škôlky

Plavecký tréning
Škola Spišská Sobota

Streda
Plavecké
dráhy
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1
2
3
4
5
6
7
8

Voľné dráhy

TRI Tatry Triathlon Team

Klub plávania
AQUAP

Whirlpool

Podtatranská akadémia plávania Svit

Plavecký výcvik
Školy a škôlky

Plavecký tréning
Škola Spišská Sobota

Štvrtok
Plavecké
dráhy
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1
2
3
4
5
6
7
8

Voľné dráhy

TRI Tatry Triathlon Team

Podtatranská akadémia plávania Svit

Klub plávania
AQUAP

Active Swim

Plavecká akadémia Poprad

Plavecký výcvik
Školy a škôlky

Plavecký tréning
Škola Spišská Sobota

Plavecká škola
FIT FLIP

Piatok
Plavecké
dráhy
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1
2
3
4
5
6
7
8

Voľné dráhy

Little Shark

Klub plávania
AQUAP

Podtatranská akadémia plávania Svit

Whirlpool

Polícia a Hasiči

Plavecký tréning
Škola Spišská Sobota

Sobota
Plavecké
dráhy
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1
2
3
4
5
6
7
8

Voľné dráhy

Podtatranská akadémia plávania Svit

Klub plávania
AQUAP

Plavecká škola
FIT FLIP

Nedeľa
Plavecké
dráhy
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1
2
3
4
5
6
7
8

Voľné dráhy

Podtatranská akadémia plávania Svit