Otváracie hodiny Cenník Animácie Bazény
ekoFilozofia_492x568

AKO SEPARUJEME ODPAD?

separovanie_kose_500x443
recycle_logo_81x75

Triedenie odpadu je prvým
krokom k ekologicky
zodpovednému správaniu.

ORANŽOVÝ KÔŠ
KOMUNÁLNY ODPAD

Patrí sem:
plienky, znečistené obaly, gumové predmety, zmesový odpad, ktorý nie je možné triediť do plastu a bioodpadu, obaly so zvyškami krémov

Nepatrí sem:
plast, bioodpad

LIMETKOVÝ KÔŠ
BIOODPAD

Patrí sem:
bioriad z cukrovej trstiny, papierové slamky, bambusové misky, ovocie a zelenina, šupky

Nepatrí sem:
mäso, plastový a kovový odpad

ŽLTÝ KÔŠ
PLAST

Patrí sem:
plastové fľaše (stlačené), tégliky, mikroténové vrecká, baliace fólie (napr. z nanukov), vyfúknuté plávacie kolesá a rukávniky, prázdne obaly a tuby z krémov

Nepatrí sem:
znečistené obaly so zvyškami potravín, plechovky, bioriad

NEMUSÍME, ALE CHCEME!

 • vymenili sme 95%* plastového riadu za eko riad
 • zabezpečili sme nové koše na triedenie odpadu
 • rozhodli sme sa čapovať nápoje do vratných pohárov

*sú plasty, ktoré zatiaľ nemajú adekvátnu náhradu, naši dodávatelia trh sledujú a budú nás o novinkách informovať.

Sme prvé ekologicky zmýšľajúce kúpalisko na Slovensku. Lebo naša planéta nemá plán B. A my jej chceme pomôcť.

AKO TO FUNGUJE S POHÁRMI?

 • k prvému nápoju vždy pripočítame pri platbe zaň zálohu v sume 2 €
 • ak si dáš ďalší nápoj, pohár ti vymeníme za čistý a platíš len nápoj
 • keď vypiješ svoj posledný nápoj máš 2 možnosti:
      A. pohár si necháš ako suvenír (za 2 €, ktoré sme ti na začiatku prirátali)
      B. vrátiš pohár obsluhe a po priložení náramku ti zálohu 2 € vrátime na čip
HPpohar_schema_843x423

Prosíme ťa:

 • vrátime ti len toľko €, za koľko pohárov si zaplatil na svojom náramku
 • poháre vracaj v ktoromkoľvek bufete alebo v reštaurácií, nikdy nie v pokladni (tu ho systém nevie spracovať)
 • ak ideš vrátiť iba pohár, pokojne sa predbehni, len maj chvíľu strpenia vo vypätých časoch
TO TOP