Otváracie hodiny Cenník Animácie Bazény

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

v areáli aquaparku

OD SOBOTY 26.2.2022:

Režim ZÁKLAD

v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR

VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE PREVÁDZKY:

  • umožniť vstup a pobyt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
  • zabezpečiť pri vstupe dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice,
  • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov)
Aktuálna vyhláška ÚVZSR
icon_ruusko_160

V areáli aquaparku nie je potrebné prekrytie horných dýchacích ciest. Toto opatrenie je povinné dodržiavať iba v priestoroch pokladní pri vstupe a výstupe z areálu.

icon_platbaKartou_160

Uprednostňujeme platbu kartou, aby sme eliminovali vzájomný kontakt, a mohli Vám bezpečne poskytovať naše služby.

icon_umyvanieRuk_160

Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe a v areáli. Dezinfekčné antibakteriálne prostriedky nájdete označené a umiestnené v celom areáli.

icon_dezinfekcia_160

Zvýšená frekvencia dezinfekcie interiérov a gastro prevádzok bude prebiehať v pravidelných intervaloch, bude zvýšená dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnymi účinkami.

icon_2mVzdialenost_160

Dodržiavanie vzdialenosti dvoch metrov medzi osobami sa odporúča dodržiavať v priestoroch pokladne, v celom areáli a tak isto aj na lehátkach.

icon_pitnaFontana_160

Pitné fontánky budú mimo prevádzky.

Odporúčania pre pohyb v areáli aquaparku:

  • ak nie je možné dodržať odstup 2 metre od cudzích osôb, odporúčame pre vlastnú potrebu použiť rúško (v areáli okrem priestorov pokladní nie je rúško povinné),
  • v prípade, že kašlete alebo kýchate, majte prosím rúško, prípadne použite vreckovku,
  • často si umývajte ruky prúdom tečúcej vody s použitím mydla, prípadne si ruky dezinfikujte prostriedkami, ktoré sú v areáli k dispozícií,
  • obmedzte sociálne kontakty s osobami, ktoré s Vami nežijú v spoločnej domácnosti – nepodávajte si ruky, vyhnite sa objímaniu a bozkávaniu,
  • pri konzumácií jedál a nápojov používajte len svoj vlastný riad, príbor a pohár.

Zaplatením vstupného návštevník aquaparku potvrdzuje, že sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné opatrenia zverejnené v aktuálnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnenej na uvzsr.sk

Aktualizované dňa 25. 2. 2022

TO TOP